Kunstprojecten in Overijssel

Het project ‘Kunst met hart en handen’ van de CNS voor Basisonderwijs in Staphort werd in 1998 beloond met een Nationale Onderwijsprijs. Onder de toenmalige leiding kreeg ik als beeldend docent de vrije hand om een jaar lang Kunst op de agenda van de school te zetten, wat resulteerde in een bijzonder project.

Uit het juryrapport: Rekening houdend met de steeds veranderende wereld zal de school aandacht schenken aan de affectieve en expressieve elementen binnen het geheel van de educatie. Een kunstproject in de meest ruime zin van van het woord tekenen/schilderen, beeldend vormgeven, film en fotografie, poëzie proza, zang, dansen. Kortom kunst met hart en handen. Op een speelse manier is geprobeerd de kinderen in contact te brengen met kunst. Kunst bekijken, maar vooral ook kunst ervaren door er zelf bewust mee bezig te zijn. Zo konden kinderen op een expressieve manier de cultuur van de kunst beleven. Tenslotte kwamen kinderen tot prestaties en kunstuitingen voor en met elkaar en uiteraard aan derden in en buiten de school. Kunst is een ‘way of life’ geworden in deze school.

Bent u nieuwsgierig geworden en zou u op uw school ook een dergelijk project willen verwezenlijken, neem dan contact op.

Contact opnemen