Eigen werk en ontwikkeling

In 1959 werd ik geboren in het Zuid-Hollandse dorpje Waarder. Mijn ouders runden daar een melkveebedrijf en kaasmakerij. Van jongs af aan had ik artistieke aspiraties, maar in het orthodox Hervormde gezin was daar niet veel ruimte voor. Daarom viel mijn keuze op de opleiding tot kleuterleidster aan De Driestar in Gouda, om zo toch mijn creatieve aanleg te kunnen ontwikkelen. Na deze opleiding vertrok ik in 1979 met mijn man naar de gemeente Hardenberg in Overijssel. Slechts twee jaar zou ik als leidster werken om vervolgens, aan de Rijkspabo in Emmen, mijn diploma tot onderwijzer te behalen. Creatieve vakken hadden mijn  liefde en zo besloot ik om de opleiding tot tekenleraar aan hogeschool Windesheim in Zwolle te gaan volgen. 25 jaar heb ik les mogen geven in beeldende vakken op de diverse basisscholen en MBO-scholen in Overijssel en Drenthe. Het lesgeven is mijn tweede natuur geworden. Mijn beeldend werk maak ik ten dienste van het lesgeven. Vooral het tekenen, boetseren en beeldhouwen naar model hebben mijn passie. Met de aankoop van de Voorzorg kwam een droom uit; de droom terug te keren naar het platteland om daar les te gaan geven in een eigen atelier.